Moje první vystoupení na schůzi Senátu

(1. listopadu 2022) Mé první vystoupení na schůzi Senátu se týkalo exekucí. Adéla Šípová - senátorka totiž předložila velmi smysluplný návrh, který by zavedl místní příslušnost exekutorů.

Dnes si jednoho dlužníka mohou "přehazovat" exekutoři z toho či onoho konce republiky, což ve výsledku vede ke zmatkům, zbytečným nákladům na vymáhání i k navyšování původních dluhů například o cestovní náklady. Přidal jsem svou zkušenost, kdy nepřehledná změť exekucí spojených s historicky cenným objektem vedla ke zchátrání stavby.

Onen návrh na zavedení tzv. teritoriality nakonec Senát neschválil. A to přesto, že má zástání jak u Exekutorské komory, tak u organizací pomáhajících dlužníkům. Od kolegů a kolegyň jsem slyšel spoustu výmluv ve stylu "je to určitě potřeba, souhlasím s tím, ale ..."

Jedna z nových kolegyň vystoupila s projevem jako na přání velkých exekutorských domů, kterým současný systém vyhovuje.
Ne, soudní exekuce nemají být byznys. Má to být účinný nástroj k vymožení dluhů, nikoliv způsob k vyrábění dalších.

A tak věřím, že podobný návrh, jaký předložila Adéla Šípová, budeme mít na stolech co nejdříve. Pokud se jej brzy neujme příslušné ministerstvo, rád se znovu připojím k senátorské iniciativě.

Sdílejte stránku s ostatními, prosím