Jsem senátor za Ústecko

A to díky voličům a voličkám, kteří mě na podzim roku 2022 svými hlasy vyslali do Senátu. Pracuji pro náš region, pečuji o demokracii a starám se, aby zákony dávaly smysl.

Jako nestraník jsem členem senátorského klubu SEN 21 a Piráti.


Chci novinky od senátora
Image

Moje priority

S tímto jsem šel do voleb. A své sliby
se snažím poctivě plnit. Nejen v Senátu.

Echt! Ústecko

Dlouhá léta propaguji bohatou historii Ústecka a připomínám nevyužitý potenciál našeho svébytného kraje. Jako senátor se snažím propojovat všechny, kdo usilují o pozitivní proměnu regionu. A vládě i ministerstvům spolu s kolegy připomínám, aby důsledně dbaly na politiku srovnávání regionálních rozdílů. Náš kraj dlouho topil a svítil pro zbytek republiky a je na čase to vracet. Snažím se zajistit, aby vládní pomoc občanům, zvláště seniorům a lidem s nižšími příjmy, byla adekvátní. Severozápadu Čech se současné zdražování dotýká více než bohatších regionů Česka. I proto ve své senátorské kanceláři už brzy zřídím bezplatnou právní poradnu.

Echt! tradice

Jsem historik a popularizátor regionálních dějin a tím zůstávám i jako senátor. Ochranu památek, připomínání historie, úctu k těm, kdo v dějinných událostech prokázali odvahu a pevný charakter a taky podporu živé kultury, to vše považuji za důležité pro zdravý rozvoj státu. Proto si dávám záležet na poctivé práci při posuzování a přípravě zákonů souvisejících s historií, kulturou a památkami.

Echt! příroda

Ekologické demonstrace v našem kraji předcházely Sametové revoluci. Na vlastní kůži jsme tu zažívali následky drancování přírodních zdrojů a ničení životního prostředí. Takže ochrana přírody a udržitelný rozvoj jsou pro mě klíčová témata. Jsem trochu posedlý recyklací, a nejen proto, že z odpadu jsem už zachránil stovky předmětů do muzejních expozic. Podporuji legislativu omezující plýtvání, zajišťující šetrné zacházení se zdroji, recyklaci a tzv. oběhovou ekonomiku.

Image

O mně

Narodil jsem se v roce 1974 v Ústí nad Labem.

Pracoval jsem jako novinář a po studiu historie na vysoké škole jsem nastoupil do Muzea města Ústí nad Labem, kde jsem vedoucím historického oddělení. Obě tyto své profese často propojuji jako popularizátor regionální historie.

Napsal jsem řadu knih a filmových scénářů a jsem dlouholetým redaktorem reportáží populárního pořadu České televize Toulavá kamera, v němž divákům odhaluji krásy Ústeckého kraje.
V komunální politice působím jako zastupitel a dočasně jsem zastával post radního pro kulturu.

S velkou radostí vyučuji na univerzitě třetího věku.

Od 1. 10. 2022 jsem senátor za senátní obvod č. 31. 

O mně

Narodil jsem se v roce 1974 v Ústí nad Labem.

Pracoval jsem jako novinář a po studiu historie na vysoké škole jsem se stal zaměstnancem Muzea města Ústí nad Labem, kde jsem vedoucím historického oddělení. Obě tyto své profese často propojuji jako popularizátor regionální historie.

Napsal jsem řadu knih a filmových scénářů a jsem dlouholetým redaktorem reportáží populárního pořadu České televize Toulavá kamera, v němž divákům odhaluji krásy Ústeckého kraje. V komunální politice působím jako zastupitel a dočasně jsem zastával post radního pro kulturu. S velkou radostí vyučuji na univerzitě třetího věku.

Od 1. 10. 2022 jsem senátor za senátní obvod č. 31. 

Image